Coachend leidinggeven

Organisaties die gelukkige medewerkers hebben zijn succesvoller, productiever, creatiever en teams werken beter samen. Het verzuim en verloop is lager.

Deze training helpt managers om hun medewerkers meer in eigen verantwoordelijkheid te zetten en meer plezier, voldoening en zingeving in het werk te ervaren. 

Na de training coachend leidinggeven heeft de deelnemer:

- kennis van eigen valkuilen in het leidinggeven en bewustwording van eigen patronen.

- praktische tools in handen om zelf invloed uit te oefenen op de mate van plezier, voldoening en zingeving in het werk.

- meer inzicht in eigen talent en passies en hoe dit in te zetten in het werk en kan teamleden ook ondersteunen dit te ontwikkelen.

- kennis van gesprekstechnieken en vaardigheden.

In overleg zullen we de behoefte bepalen en zal gekeken worden hoe we het traject het beste kunnen invullen.

 info@saskiawessels.com | 06-10920216

KVK: 63014939 | NOBCO: 29359

© 2016 Wessels Coaching & HR Advies