Gelukkig werken

Organisaties die gelukkige medewerkers hebben zijn succesvoller, productiever, creatiever en teams werken beter samen. Het verzuim en verloop is lager.

Deze training helpt medewerkers om meer plezier, voldoening en zingeving in het werk te ervaren. Het persoonlijk leiderschap wordt versterkt en heeft tot doel mensen te helpen om zichzelf beter te sturen richting gelukkig werken.

Na de training gelukkig werken heeft de deelnemer:

- kennis van welke factoren van belang zijn voor zijn geluk in het werk

- praktische tools in handen om zelf invloed uit te oefenen op de mate van plezier, voldoening en zingeving in het werk.

- meer inzicht in zijn talent en passies en kan dit inzetten in het werk en kan teamleden ook ondersteunen dit te ontwikkelen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Gelukkig Werken kompas (happiness@work) van Onno Hamburger.

 info@saskiawessels.com | 06-10920216

KVK: 63014939 | NOBCO: 29359

© 2016 Wessels Coaching & HR Advies